Nalacharitham Fourth Day

English

Nalacharitham (Story of Nala) Fourth Day

English

കലി ബാധ ഒഴിഞ്ഞ ബാഹുകനും ഋതുപര്‍ണ്ണനും വാര്‍ഷ്ണെയനും, കുണ്ഡിനത്തില്‍ എത്തുന്നു. ഒരു രണ്ടാം കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത ഋതുപര്‍ണ്ണന്‍ തനിക്ക് പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലാക്കുന്നു.