സദനം കൃഷ്ണൻ കുട്ടി

Sadanam Krishnankutty as Urvashi
പൂർണ്ണ നാമം: 
സദനം കൃഷ്ണൻ കുട്ടി
വിഭാഗം: 
സമ്പ്രദായം: 
ഗുരു: 
തേക്കിൻകാട്ട് രാവുണ്ണി നായര്‍
കീഴ്പടം കുമാരന്‍ നായര്‍
നാട്യാചാര്യന്‍ മാണി മാധവ ചാക്യാര്‍ (രസാഭിനയം)
കളിയോഗം: 
സദനം
മുഖ്യവേഷങ്ങൾ: 
കത്തി
പച്ച
താടി
പുരസ്കാരങ്ങൾ: 
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്‌
കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്‌ (2006)
വിലാസം: 
കഥകളി നടൻ
ഇരിങ്ങാലക്കുട
തൃശ്ശൂർ ജില്ല
കേരളം